Välkommen till Bi Dahlborg Produktion AB.

1. UGL

Tillsammans med Carraria Bildningsbyrå anordnar Bi Dahlborg Produktion UGL kurser  i Stockholms närhet. UGL kurser (utbildning av grupp och ledare) är en upplevelse baserad kurs som behandlar tre viktiga områden; självinsikt, kunskap om hur vi lär oss samt gruppers utveckling över tid. Redan på 40-talet visade den banbrytande forskaren Lewin att det är svårt att endast  genom föreläsningar få individer att lära sig om interpersonellt beteende i grupper eftersom personliga attityder och beteenden inte  påverkas om vi endast  använder oss av teoretisk förmedlad kunskap. Ett effektivtivare sätt är därför vara att låta individer ingå i grupper och på så sätt bli involverad i olika former av grupprocesser. Genom att ta del av, känna in och därefter teoritisera erfarenheten blir lärandet effektivare och blir bestående kunskaper. Det som lärs genom kroppen sitter kvar i knoppen.

 

2. Grupputveckling – GDQ

Idag vet man att ett ledarskap är viktigt för att gruppen, organisationen skall nå framgång men  vi vet numera också betydelsen av att varje gruppmedlem har kunskaper och grupputvecklingen.   I dagens krav ställande samhälle  utförs fler och fler uppgifter av grupper i stället för individer därför att samarbete är det enda sättet att lösa komplexa uppgifter.  Har varje gruppmedlem kunskap om en grupps inre liv och utveckling har man naturligtvis mycket större kapacitet att komma fram till sitt mål. Därför talar man idag om medarbetarskaps kurser!

Läs mera

3. Ceremonier

En ritual får aldrig bli en rutinsak

Människor har i alla tider och kulturer använt ceremonier för att bearbeta och understryka livets fortskridande. Det är ett sätt att avsluta en epok och låta en annan ta sin början. En ceremoni får oss att växa som människor. Våra val och beslut i livet blir tydliga – både för oss själva och för andra. I borgerliga ritualer finns ett stort utrymme att själv påverka och sätta sin egen identitet. Tillsammans skapar vi en unik ceremoni utifrån era personliga önskemål.  Jag hjälper er att utforma en vacker stund där ni står i centrum och där era kulturer, religioner och hjärtan får tala.

Läs mera